ADVIES, ONDERSTEUNING EN ONTWIKKELING OP MAAT VAN UW BEDRIJF!

Ladingzekering

Naar schatting 25% van de ongevallen met vrachtwagens zijn te wijten aan het slecht zekeren van de lading. Overheden nemen dan ook, met het oog op een betere verkeersveiligheid, steeds meer maatregelen om de ladingzekering te verbeteren.

Naast de Internationale,Europese richtlijnen en nationale wetgeving is er nu ook op Vlaams en Waals niveau bijkomende wetgeving in voege getreden. Een duidelijke trend in de wetgeving de laatste jaren is dat naast de vervoerder nu ook de verlader meer verantwoordelijkheden toegewezen krijgt.

Als adviesbureau voor de logistiek ondersteunen wij dan ook specifiek verladers en verpakkers met advies en opleiding rond ladingzekering.

Advies

Met ons advies bieden wij een brede ondersteuning naar bedrijven toe betreffende de aanpak van ladingzekering. Wij gaan hierbij voor een duidelijke totaal aanpak en focussen ons niet enkel op het laatste gedeelte, namelijk het laden en vastsjorren zelf.

Via onze unieke, schematische aanpak krijgt u inzicht in de verschillende stappen die bijdragen tot een optimale ladingzekering. Hierdoor krijgt u ook een beter inzicht in welke interne en externe partijen er allemaal betrokken zijn bij het voldoen aan de vereisten voor een goede ladingzekering.

Wij begeleiden u met het uitzetten van een strategie om de ladingzekering in uw bedrijf in orde te brengen met de geldende wetgeving. Onze gefundeerde aanpak zorgt ervoor dat iedereen binnen uw bedrijf het belang van ladingzekering leert zien, dat de nodige maatregelen effectief genomen worden en dat deze ook verankerd worden in uw organisatie. Hiermee verlaagt u aanzienlijk het risico om niet in orde te zijn met de geldende normen en wetten.

Opleiding

Naast advies bieden we ook trainingen aan in deze materie. Onze trainingen zijn speciaal ontwikkeld voor eigenaars van ladingen, verladers, ladend personeel, leidinggevenden van verladende afdelingen of bedrijven, shippers, personeel uit de verzekeringssector, chauffeurs, veiligheidsverantwoordelijken en andere mensen die met deze goederen of materie in aanraking komen.

Tijdens deze één dag opleiding leert u alles wat u of uw firma kan doen om risico’s, schade en inefficiënt laden tegen te gaan.

Bekijk onze opleidingen om meer te weten te komen!