ADVIES, ONDERSTEUNING EN ONTWIKKELING OP MAAT VAN UW BEDRIJF!

Magazijnindeling en optimalisatie

Dienstverlening

Elke ondernemer wil graag weten hoe het magazijn binnen zijn bedrijf functioneert en welke verbeteringen leiden tot betere prestaties. Met ons advies krijgt u inzicht in de belangrijkste aspecten van uw magazijn zoals processen, magazijninrichting, voorraadbeheer, orderverzamelen, veiligheid, kwaliteit, afvalstromen, ladingzekering…

Tijdens ons onderzoek lichten wij uw onderneming door op belangrijke punten. Daarbij krijgt u deskundige adviezen en gerichte tips voor verbetering van de bedrijfsprocessen en de inrichting van uw bedrijfsgebouw of magazijn.

Werkwijze

Bij het doorlichten van uw bedrijf delen wij ons advies in 3 fases op:

Fase1: Current state

Hierbij bekijken we de huidige situatie van uw magazijn. Zaken zoals organisatie, werkverdeling, inrichting magazijn, processen enz worden grondig bekeken en in kaart gebracht.

Fase 2: Analyse van de verzamelde gegevens

Aan de hand van de current state worden extra cijfergegevens verzameld. Deze zorgen voor bijkomende inzichten en brengen mogelijke bottlenecks in kaart.

Fase 3: Future state: verbetervoorstellen

Op basis van de voorgaande gegevens wordt er een advies opgesteld voor de logistieke processen, incl benodigde ruimte, middelen enz. Hierbij zorgen wij ook voor een complete lay-out overview waarbij u op plan een overzicht krijgt van opslagmiddelen, routes, verkeersstromen enz.

In een gesprek met u bespreken we het uiteindelijke rapport. Aan de hand van de gevonden aandachts- en verbeterpunten bekijken  we gezamenlijk welke stappen uw bedrijf kan ondernemen om  tot betere prestaties te komen en waar u daarvoor precies ingrepen moet uitvoeren.

Indien gewenst zorgen wij ook voor de nodige begeleiding tijdens de implementatie.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem hiervoor contact op met ons!

Pakket “Quickscan” warehouse

U wilt uw magazijn optimaliseren. U hebt echter geen groot budget ter beschikking of geen tijd om een langdurig advies af te wachten? ASD Coddens ontwikkelde hiervoor de quickscan warehouse. Hierbij richten wij ons oa op:

  • Inrichting van magazijn en productie omgeving (opstelling, gebruikt type stellingen of rekken, werkpost inrichting, enz)
  • Goederenstroom  en productie proces doorheen uw magazijn en productie
  • Verkeersstromen doorheen uw magazijn en productie
  • Voorraadbeheer
  • Verliezen die zich voordien in de organisatie

Samen met u en uw medewerkers doorlopen wij deze zaken. Na afloop krijgt u een rapport. Hierdoor krijgt u inzicht in de verschillende mogelijkheden tot optimalisatie.

De duurtijd van een quickscan is afhankelijk van de grootte van de organisatie. Onze Quickscan komt in aanmerking voor de kmo portefeuille.