Logistiek adviesbureau

ADVIES, ONDERSTEUNING EN ONTWIKKELING OP MAAT VAN UW BEDRIJF!

Operations management systeem

Een snel en visueel overzicht van de situatie op de werkvloer is tegenwoordig onontbeerlijk in elke organisatie. Via een OMS of operations management systeem introduceert u een vorm van visual management , een essentiële tool voor hedendaagse snel veranderende omgevingen. Deze tools staan u toe om snel uw processen bij te sturen en hierdoor uw KPI performance van zeer nabij op te volgen. Wij baseren deze tool bovendien op QCDISME, waardoor de toegevoegde waarde van dit systeem snel zichtbaar is in uw organisatie.

Een OMS helpt uw medewerkers, onderaannemers en bezoekers:

 • Zien welke resultaten zijn bereikt of bereikt moeten worden
 • Wat is prioritair en wat niet?
 • Verspillingen te zien (kwaliteit, kosten, tijd)
 • Standaard werkmethodes te visualiseren
 • Inzicht te krijgen in proces parameters
 • Wat is veilig is en wat niet?
 • Het onzichtbare zichtbaar te maken!

Doel

U krijgt inzicht in de manieren om zaken zo visueel mogelijk voor te stellen op de werkvloer, kantoor, enz. Hierdoor krijgt u op een eenvoudige manier meer structuur en overzicht in uw bedrijf. Iedereen in uw bedrijf kan op deze manier afwijkende situaties herkennen. Hierdoor komen deze situaties minder voor of worden ze sneller gecorrigeerd door uw werknemers. Uw bedrijf maakt sneller vooruitgang op gebied van veiligheid, kwaliteit, efficiëntie enz. Ook voor bezoekers en onderaannemers zorgt visual management via OMS voor meer duidelijkheid.

Wij kunnen u begeleiden bij het opzetten van een OMS, dit met behulp van gestructureerde en gestandaardiseerde whiteboards. Uw bedrijf krijgt hierdoor een communicatiestructuur die ervoor zorgt dat elke werknemer en elke laag binnen het bedrijf op een snelle, gefocuste manier overzicht krijgt van:

 • De belangrijkste Key Performance Indicators of KPI's
 • De situatie in uw bedrijf of team op gebied van QCDISME (Quality, Cost, Delivery, Innovation, Safety, Moral, Environment)
 • Problemen en tegenmaatregelen die genomen worden (continu verbeteren)
 • Andere belangrijke informatie.

Gestandaardiseerde visual management systemen als deze zorgen ervoor dat specifieke business issues door dagelijkse meetings kunnen aangepakt worden doorheen de volledige organisatie. Daarnaast zorgt de zorgvuldig ingebouwde structuur van probleemoplossing ervoor dat er een commitment is naar het uitwerken van oplossingen, dit via de PDCA cyclus.

Tenslotte begeleiden wij de verantwoordelijken ook in het gedeelte soft skills die nodig zijn voor de succesvolle introductie van een OMS.

Doelgroep

Complete bedrijfsstructuren waar er meer nood is aan gestructureerd werken met KPI's, visuele communicatie, bedrijven waar er nood is aan een snelle, eenvoudige communicatiestructuur tussen elke leidinggevende (van bottom to top en omgekeerd), bedrijven die snel efficiënt en open willen communiceren, Lean werkende bedrijven die nood hebben aan een gestructureerde manier van communicatie naar elke werknemer toe enz.

Deze structuur is zowel toepasbaar binnen industrie als binnen openbare en private dienstenbedrijven zoals  ziekenhuizen, enz.

Wij kunnen u begeleiden bij de introductie van deze structuur binnen uw bedrijf. Tijdsduur hangt af van de grootte en omvang van uw bedrijf en de beoogde introductie, neem hiervoor contact op met ons.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem hiervoor contact op met ons!


Uw consultant voor OMS: Stijn Coddens

Stijn Coddens is zaakvoerder en senior consultant bij ASD Coddens. Stijn heeft meer dan 20 jaar ervaring in het hoofdmagazijn van Volvo Logistic services. Hij heeft er naast zijn functie als Logistic engineer verscheidene leidinggevende functies bekleed. Hierdoor kan Stijn terugvallen op een jarenlange ervaring in het werken met OMS systemen. Daarnaast heeft Stijn reeds in verschillende andere bedrijven OMS systemen helpen implementeren. De ruime ervaring die hij opgedaan heeft deelt hij dan ook met veel enthousiasme.