ADVIES, ONDERSTEUNING EN ONTWIKKELING OP MAAT VAN UW BEDRIJF!

ASD CODDENS optimaliseert magazijn en productie AEB

2017-08-28
ASD CODDENS optimaliseert magazijn en productie AEB

AEB te Asse is fabrikant van zwaai, flits, ledverlichting en signalisatie voor wagens en vrachtwagens.

Het veranderende productgamma en de hiermee gepaard gaande aangepaste productie technieken vereisten een update van de productie omgeving en het magazijn. Er was plaatsgebrek in het magazijn en de indeling was niet meer optimaal. Wegens voorziene groei was het hoogstnodig om het magazijn volledig te herbekijken en aan te passen om klaar te zijn voor de toekomst. Ook de introductie van een nieuw software pakket vereiste een aanpassing in de magazijn omgeving maar gaf tegelijk nieuwe mogelijkheden naar de toekomst toe. Het was dus belangrijk om ook hiermee rekening te houden bij het advies voor een vernieuwd magazijn.

Doorlichting

Het project startte in de eerste fase met het volledig in kaart brengen van alle stromen, zowel op gebied van logistiek als op productie. Alle stromen werden samen met de mensen grondig bekeken en geanalyseerd.

Zowel de inkoop, productie, verkoop als de volledige magazijnwerking werden geanalyseerd. Hierbij werden alle verliezen en verbetermogelijkheden in kaart gebracht. Hieruit bleek al snel dat de productie veel compacter kon uitgevoerd worden dan vandaag en dat het magazijn ook volledig kon geoptimaliseerd worden.

Resultaten

Na een grondige analyse van de bevindingen, konden we volgende cijfers voorleggen: de productieruimte kon met 15% verminderd worden en er werd een nieuwe opstelling voor de productie uitgewerkt met aangepaste werktafels.

De legbordstellingen werden volledig herbekeken, met als gevolg een winst van 20% extra ruimte binnen de bestaande legbordstelling. Daarnaast werd ook de volledige legbordstelling voorzien van een nieuw adressysteem om het picken te vereenvoudigen. Op vraag van AEB werd er reeds gekeken naar de toekomst: de bestaande legbordstelling kan indien gewenst nogmaals verdubbeld worden door het gebruik van een platform.

De rekken en de gebruikte ruimte werd volledig herbekeken en hertekend. Hierdoor steeg het aantal beschikbare palletplaatsen met maar liefst 60%, dit alles binnen de bestaande ruimte. Ook hier werd een nieuw adressysteem ontwikkeld om het opslaan en picken van goederen te vereenvoudigen.

De volledige stock werd opnieuw geanalyseerd zodat er een optimale locatie kon bepaald worden in het nieuwe magazijn. Overbodige stock werd afgebouwd en er werd een duidelijk onderscheid gebracht in high, medium en low runners. Dit diende tevens als basis om alle stukken een betere, aangepaste plaats te geven in het toekomstige heringerichte magazijn. Hierna werden de oude, onaangepaste rekken vervangen door rekken die perfect afgestemd waren op de behoeften van AEB.

ASD Coddens voorzag ook begeleiding bij de leverancierskeuze en installatie van de nieuw te bouwen rekken.

Daarnaast begeleidde ASD Coddens ook de introductie van 5S en visual management. Dit onder de vorm van belijning, duidelijke instructies en één puntslessen enz. Een duidelijke aflijning met markeringen waar wat hoort was het resultaat. Dit bracht overzicht, ook bij de buitenfirma’s die goederen kwamen leveren en ophalen.

 

Tevredenheid bij zaakvoerder en werknemers

Rob Dingemans, zaakvoerder van AEB, is meer dan tevreden met het geleverde werk. Het bedrijf kan nu de toekomst tegemoet zien met een vernieuwde productie omgeving en een volledig gemoderniseerd magazijn. Ook de werknemers zijn meer dan tevreden met de nieuwe werkomgeving en verbeterde werkomstandigheden.

Meer informatie?

Overweegt u een nieuwbouw, of heeft u al concrete verhuisplannen voor uw magazijn? Hebt u twijfels over de huidige lay-out van uw magazijn? Hebt u vragen rond de inrichting van uw huidige magazijn, of denkt u dat er verbetermogelijkheden zijn? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

ASD Coddens adviseert u bij het (her)inrichten van magazijnen. ASD Coddens begeleidt indien gewenst ook de implementatie van uw nieuwe magazijninrichting.

Meer weten? https://www.asdcoddens.be/nl/magazijnindeling-en-optimalisatie of [email protected]