ADVIES, ONDERSTEUNING EN ONTWIKKELING OP MAAT VAN UW BEDRIJF!

Privacy Verklaring

Welkom op de website van ASD Coddens

Tijdens uw bezoek aan onze website komt u mogelijk op verschillende pagina´s terecht, omdat u meer wilt weten over logistiek of omdat u benieuwd bent naar de opleidingen bij ASD Coddens. U vraagt wellicht een offerte aan of stelt een vraag via ons contactformulier. Zo kan het zijn dat u tijdens uw bezoek aan onze website verschillende gegevens achterlaat.

Hieronder leggen we graag uit wanneer en waarom we bepaalde gegevens van u bewaren. Zo weet u precies waarom het bewaren van uw gegevens soms handig is, voor ons en voor uzelf.

Uw persoonsgegevens
Maakt u gebruik van de diensten van ASD Coddens, bezoekt u onze website of vult u het contactformulier op onze website in, dan kunnen wij de volgende contactgegevens van u verwerken:

  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres (alleen bij uw bezoek aan onze website)

Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?
ASD Coddens bewaart uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen, omdat u ASD Coddens een opdracht tot een advies of onderzoek heeft gegeven of omdat u zelf een verzoek tot contact heeft verstuurd via het contactformulier.

Uw  persoonsgegevens  worden  door  ASD Coddens verwerkt  ten  behoeve  van  de  volgende doeleinden en rechtsgronden :

• om te kunnen deelnemen aan de opleidingen van ASD Coddens of gebruik te kunnen maken van ons advies (uitvoering overeenkomst)

• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)

• Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Hoe lang bewaart ASD Coddens uw gegevens?
Maakt u binnen een jaar na uw contactverzoek geen gebruik van onze diensten? Dan worden uw gegevens automatisch verwijderd. Gegevens na een advies- of onderzoeksopdracht blijven 10 jaar bewaard.

Uw gegevens aan derden
ASD Coddens behandelt uw gegevens met zorg. Wij verstrekken deze alléén aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van uw opdracht aan ons, of wanneer dit moet volgens de wet. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Waarom houden wij gegevens van uw bezoek aan onze website bij
Op de website www.asdcoddens.be worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens gebruiken we om het bezoek- en klikgedrag op onze website te analyseren. Op die manier kunnen we onze website nog gebruiksvriendelijker maken. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar info@asdcoddens. Wij reageren dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiligen
ASD Coddens neemt de bescherming van uw gegevens serieus. We nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ASD Coddens maakt gebruik van een SSL Certificaat om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.

Klacht
Krijgt u de indruk dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd, zijn er aanwijzingen van misbruik of wilt u graag meer weten over de beveiliging van de door ASD Coddens verzamelde persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via [email protected] Wij kijken graag samen met u naar een mogelijke oplossing.

Bent u niet tevreden over de wijze waarop ASD Coddens met uw persoonsgegevens omgaat? Dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

ASD Coddens kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 24/04/2018.