ADVIES, ONDERSTEUNING EN ONTWIKKELING OP MAAT VAN UW BEDRIJF!

Consultancy en doorlichting

Dienstverlening 

Elke ondernemer wil graag weten hoe zijn bedrijf functioneert en welke verbeteringen leiden tot betere prestaties. Met een bedrijfsdoorlichting krijgt u inzicht in de belangrijkste aspecten van uw bedrijfsvoering zoals veiligheid, kwaliteit, processen, …

Uitkomsten kunnen bijvoorbeeld liggen op het gebied van motivatie van uw werknemers, efficiëntere werkwijzen, verhoogde veiligheid, betere kwaliteit, en een betere beheersing van uw bedrijf. Het resultaat is altijd een verbetering van uw bedrijfsrendement.

De bedrijfsaudit is een dienstverlening van ASD Coddens. U kunt uw onderneming laten doorlichten op belangrijke punten. Daarbij krijgt u deskundige adviezen en gerichte tips voor verbetering van de bedrijfsprocessen.

Uw bedrijf wordt breed doorgelicht, dus de adviezen kunnen op tal van fundamentele zaken betrekking hebben. Misschien kunnen uw administratieve organisatie en de werkorganisatie verbeterd worden. Of blijkt uit het onderzoek dat de uitvoerende medewerkers anders aangestuurd kunnen worden. De mogelijkheden zijn uiteenlopend en zijn altijd toegespitst op uw eigen bedrijf. De adviezen geven niet alleen aan wat u zou kunnen doen, maar geven ook handvatten over hoe u dat zou kunnen doen. 

In een gesprek met u bespreken we het uiteindelijke rapport. Aan de hand van de gevonden aandachts- en verbeterpunten bekijken  we gezamenlijk welke stappen uw bedrijf kan ondernemen om  tot betere prestaties te komen en waar u daarvoor precies ingrepen moet uitvoeren.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem hiervoor contact op met ons!

Pakket audit: Level of Lean

Elk bedrijf die Lean toepast gebruikt Lean om processen continue te verbeteren. Belangrijk hierbij is natuurlijk dat uw Lean proces zelf ook goed verloopt!

Bij onze Level of Lean audit lichten we uw Lean processen (5s, smed, value stream, ...) zelf door en geven advies over waar het goed gaat met uw Lean aanpak, en waar u moet bijsturen om met Lean opnieuw alles verder te helpen verbeteren.

Verder geven we u per Lean proces een inschaling over hoe volwassen dit proces precies is, zodat u direct ziet waar u ook bij uw Lean processen nog kan groeien!

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem hiervoor contact op met ons!